Komody/szafki góralskie

Góralska komoda – kolor dąb

Góralska komoda – kolor naturalny

Góralska komoda z licznymi zdobieniami

Góralska komoda z licznymi zdobieniami