Kontakt

P.P.H.U. „BOXPOL”

Adres: 34-236 Sidzina 802

Dział produkcji

Bogusław Ptaś
+48 508 234 064

Sprzedaż

Adam Wierzba
+48 668 240 806